Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за отмяна Решение на Народното събрание във връзка с разширяването на Европейския съюз и процеса на преговори на Република Северна Македония, сигнатура 47-254-02-76/23.06.2022 г., обн. ДВ бр. 48/2022 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2022-07-01

Сигнатура:   47-254-02-83

Сесия:   Трета сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
АНГЕЛ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ИСКРА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
НИКОЛА АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
СТОЯН НИКОЛОВ ТАСЛАКОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ЦОНЧО ТОМОВ ГАНЕВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg

Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по външна политика водеща