Проекти на решения

Наименование

Отчет за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори през 2021 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2022-06-29

Сигнатура:   47-220-00-29

Сесия:   Трета сесия


Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по бюджет и финанси водеща