Проекти на решения

Наименование

Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2021 г. - Анализ на пазара за пощенски услуги

Детайли

Дата на постъпване:   2022-06-29

Сигнатура:   47-220-00-28

Сесия:   Трета сесия


Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по транспорт и съобщения водеща