Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Детайли

Дата на постъпване:   2022-06-29

Сигнатура:   47-254-02-81

Сесия:   Трета сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА ДБ Профил   Профил в parliament.bg

Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по конституционни и правни въпроси водеща