Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за изменение на Решение за избиране на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения и за промени в състава на Комисията

Детайли

Дата на постъпване:   2022-06-24

Сигнатура:   47-254-02-78

Сесия:   Трета сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА ИТН Профил   Профил в parliament.bg
ТОШКО ЙОРДАНОВ ХАДЖИТОДОРОВ ИТН Профил   Профил в parliament.bg