Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси

Детайли

Дата на постъпване:   2022-06-23

Сигнатура:   47-254-02-77

Сесия:   Трета сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ ИТН Профил   Профил в parliament.bg