Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за приемане на Условия за достъп до сградите на Народното събрание в условия на извънредна епидемична обстановка

Детайли

Дата на постъпване:   2022-01-05

Сигнатура:   47-254-02-4

Сесия:   Първа сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
АНТОН ЙОРДАНОВ ТОНЕВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
АТАНАС ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ВАСИЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ ПП Профил   Профил в parliament.bg

Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по здравеопазването водеща
Комисия по конституционни и правни въпроси водеща