Законопроекти

Наименование

Законопроект за изменение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Детайли

Дата на постъпване:   2023-11-16

Сигнатура:   49-354-01-120

Сесия:   Втора сесия


Вносители

Име Политическа сила Детайли
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ВАСИЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ВЛАДИСЛАВ ПАНЧЕВ ПАНЕВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ МИРЧЕВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
КИРИЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg

Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по енергетика водеща
Комисия по икономическа политика и иновации участваща