Законопроекти

Наименование

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование

Детайли

Дата на постъпване:   2023-11-16

Сигнатура:   49-354-01-119

Сесия:   Втора сесия


Вносители

Име Политическа сила Детайли
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АРАНГЕЛОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
АНГЕЛ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ДАНИЕЛ СТАНИСЛАВОВ ПРОДАНОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ЕМИЛ ЯНКОВ ЯНКОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ПАПОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЧОРБОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ИВЕЛИН ПЪРВАНОВ ПЪРВАНОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ИСКРА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
КОНСТАНТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТРОВА Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
КОСТА ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
МАРГАРИТА АТАНАСОВА ГЕНЧЕВА Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
НИКОЛА АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
СТАНИСЛАВ ДОБРИНОВ СТОЯНОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ЦВЕТА ВАЛЕНТИНОВА РАНГЕЛОВА Възраждане Профил   Профил в parliament.bg

Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по образованието и науката водеща
Комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта участваща
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление участваща