Законопроекти

Наименование

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

Детайли

Дата на постъпване:   2023-11-16

Сигнатура:   49-354-01-118

Сесия:   Втора сесия


Вносители

Име Политическа сила Детайли
ДЖЕНАЛ НИАЗИ ТОПАЛОВА-ЯШАР ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ ГЕРБ-СДС Профил   Профил в parliament.bg
РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА ГЕРБ-СДС Профил   Профил в parliament.bg
ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ ГЕРБ-СДС Профил   Профил в parliament.bg
ФАТМЕ ХАСАН РАМАДАН ДПС Профил   Профил в parliament.bg

Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по културата и медиите водеща
Комисия по бюджет и финанси участваща
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление участваща
Комисия по образованието и науката участваща