Законопроекти

Наименование

Общ Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Детайли

Дата на постъпване:   2023-05-26

Сигнатура:   49-353-03-6

Сесия:   Първа сесия