Законопроекти

Наименование

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Детайли

Дата на постъпване:   2023-05-19

Сигнатура:   49-354-01-49

Сесия:   Първа сесия


Вносители

Име Политическа сила Детайли
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД ДПС Профил   Профил в parliament.bg
АЛИЗАН НИХАТ ЯХОВА ДПС Профил   Профил в parliament.bg
БАЙРАМ ЮЗКАН БАЙРАМ ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ДЖЕНАЛ НИАЗИ ТОПАЛОВА-ЯШАР ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ЕРТЕН БЕЛГИНОВА АНИСОВА ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ЕШЕРЕФ КЯЗИМ ЕШЕРЕФ ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ ДПС Профил   Профил в parliament.bg
МАРИО КИРОВ РАНГЕЛОВ ДПС Профил   Профил в parliament.bg
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ ДПС Профил   Профил в parliament.bg
МЮМЮН САЛИ МЮМЮН ДПС Профил   Профил в parliament.bg
НЕБИЕ ИСМЕТ КАБАК ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ОСМАН АКЧАЙ МУРАДОВ ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ПАВЛИН ПАВЛОВ КРЪСТЕВ ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ ДПС Профил   Профил в parliament.bg
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ ДПС Профил   Профил в parliament.bg
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ ДПС Профил   Профил в parliament.bg
СЕЗГИН ЮСЕИН МЕХМЕД ДПС Профил   Профил в parliament.bg
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ФАТМЕ ХАСАН РАМАДАН ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ФИЛИЗ ХАКЪЕВА ХЮСМЕНОВА ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ХАМИД БАРИ ХАМИД ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ХАТИДЖЕ МЕХМЕДОВА ГЕОРГИЕВА ДПС Профил   Профил в parliament.bg
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЕНЧЕВ ДПС Профил   Профил в parliament.bg