Законопроекти

Наименование

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование

Детайли

Дата на постъпване:   2022-07-01

Сигнатура:   47-254-01-85

Сесия:   Трета сесия


Вносители

Име Политическа сила Детайли
АНТОН ЙОРДАНОВ ТОНЕВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
ВЕНЕЦИЯ ОГНЯНОВА НЕЦОВА-АНГОВА ПП Профил   Профил в parliament.bg
ИСКРЕН НИКОЛАЕВ МИТЕВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
РОСЕН ДОБРЕВ КОСТУРКОВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
ХРИСТО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
ХРИСТО ХРИСТОВ ПЕТРОВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
ЦВЕТЕЛИНА КАЛИНОВА СИМЕОНОВА-ЗАРКИН ПП Профил   Профил в parliament.bg