Законопроекти

Наименование

Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Детайли

Дата на постъпване:   2022-07-01

Сигнатура:   47-202-01-35

Сесия:   Трета сесия