Законопроекти

Наименование

Законопроект за ратифициране на подписаното на 6 април 2022 г. в София Споразумение между правителството на Република България и правителството на Швеция за прекратяване на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Швеция за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан в София на 19 април 1994 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2022-06-29

Сигнатура:   47-202-02-18

Сесия:   Трета сесия