Законопроекти

Наименование

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Детайли

Дата на постъпване:   2022-06-28

Сигнатура:   47-254-01-82

Сесия:   Трета сесия


Вносители

Име Политическа сила Детайли
АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА ДБ Профил   Профил в parliament.bg
АТАНАС ДИМИТРОВ МИХНЕВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
ВЕНКО НИКОЛОВ САБРУТЕВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
ВЛАДИСЛАВ ПАНЧЕВ ПАНЕВ ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ МИРЧЕВ ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ИСКРЕН НИКОЛАЕВ МИТЕВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
СНЕЖАНКА РАЙЧОВА ТРАЯНСКА ИТН Профил   Профил в parliament.bg

Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по бюджет и финанси водеща
Комисия по въпросите на Европейския съюз участваща
Комисия по икономическа политика и иновации участваща