Законопроекти

Наименование

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Детайли

Дата на постъпване:   2022-06-27

Сигнатура:   47-254-01-81

Сесия:   Трета сесия


Вносители

Име Политическа сила Детайли
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СИМИДЧИЕВ ДБ Профил   Профил в parliament.bg
АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА ДБ Профил   Профил в parliament.bg
АТАНАС ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ ДБ Профил   Профил в parliament.bg
АТАНАС ДИМИТРОВ МИХНЕВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
БОРИСЛАВ АНТОНИЕВ АНТОНОВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
ВЕНЕЦИЯ ОГНЯНОВА НЕЦОВА-АНГОВА ПП Профил   Профил в parliament.bg
ГАЛИНА СЪБЕВА ГЕОРГИЕВА ПП Профил   Профил в parliament.bg
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ СТАМОВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
ГЕРГАНА КУЗМАНОВА ДАНЕВА ПП Профил   Профил в parliament.bg
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ТАШЕВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
ЗАРКО ФИЛИПОВ МАРИНОВ ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ЗОРНИЦА ВЕЛИНОВА СТРАТИЕВА ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ИВАН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ЙОРДАНКА ЯНИКОВА КОСТАДИНОВА ПП Профил   Профил в parliament.bg
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ Профил   Профил в parliament.bg
МАРИН ШИШЕВ ШИШЕВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
МИЛКО АСЕНОВ ПЕНЕВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
МИРОСЛАВА ПЕТРОВА ПЕТРОВА ПП Профил   Профил в parliament.bg
НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ МИЛАНОВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КУЛЕНСКИ ПП Профил   Профил в parliament.bg
РАДОСЛАВ КРАСЕНОВ ВАСИЛЕВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
РЕНА ЕНЧЕВА СТЕФАНОВА ПП Профил   Профил в parliament.bg
СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА АПОСТОЛОВА ПП Профил   Профил в parliament.bg
СТОИЛ МИРОСЛАВОВ СТОИЛОВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
ТАТЯНА СЛАВОВА СУЛТАНОВА-СИВЕВА ПП Профил   Профил в parliament.bg
ХРИСТО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
ЦВЕТЕЛИНА КАЛИНОВА СИМЕОНОВА-ЗАРКИН ПП Профил   Профил в parliament.bg
ЮЛИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА ПП Профил   Профил в parliament.bg
АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВА КОРЧЕВА ПП Профил   Профил в parliament.bg
ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ НЕДЯЛКОВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
МЛАДЕН ТОДОРОВ ЗАПРЯНОВ ПП Профил   Профил в parliament.bg

Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по конституционни и правни въпроси водеща
Комисия по културата и медиите участваща
Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество участваща
Комисия по електронно управление и информационни технологии участваща