Законопроекти

Наименование

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Детайли

Дата на постъпване:   2022-06-24

Сигнатура:   47-254-01-78

Сесия:   Трета сесия


Вносители

Име Политическа сила Детайли
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДУНЧЕВ ПП Профил   Профил в parliament.bg